Author: siramers08

Masa Kanak-Kanak dan Remaja

Masa kanak-kanak dan remaja adalah periode ketergantungan dan membutuhkan pengawasan. • Keluarga adalah kepentingan utama tetapi negara harus memainkan peran dalam pendidikan …